ثبت نام رسمی خودروهای فرسوده کشور

مشخصات طرح
مشخصات مالک
مشخصات خودرو فرسوده
پلاک خودرو
پلاک خودرو پلاک خودرو پلاک خودرو پلاک خودرو پلاک خودرو پلاک خودرو
با توجه به نوع پلاک خودروی فرسوده بر روی پلاک کلیک نمائید
تعهدات
  • اينجانب متعهد ميگردم كليه موارد فوق را در كمال صحت عقل و اراده بدون هرگونه اجبار يا اكراه كه موجب سلب اختيار گردد طبق مدارك و اسناد موجود کامل نموده و هرگونه خطا را که ثابت شود از طرف اینجانب در هنگام ثبت نام بوده قبول کرده و پاسخگو باشم .
  • ضمن اینکه در صورت فراخوان از طرف مرکز نسبت به تشکیل پرونده و تحویل خودرو به مرکز اسقاط اقدام نمایم.
  • ثبت در سامانه پیش ثبت نام می باشد و در زمان تشکیل پرونده ، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.
captcha